Testare statica

Testare statica

Specificatiile de review presupune verificarea tuturor specificatiilor functionale ale unui software pentru a se elimina cat mai devreme evenualele erori de functionalitate, dar si pentru a verifica faptul ca specificatia poate fi folosita ca baza pentru testare.
Verificare statica de cod, presupune analiza preliminara a codului fara executia acestuia. Rolul este de a gasi erori tipce de programare respectand asemenea anumite reguli de programare (reguli MISRA).
Testele statice de interfata presupune verificarea consistenta a implementarii in cod a interfetelor descrise in arhitectura software-ului.
In cadrul analizei parametrilor de calibrare a software-ului: se verifca consistenta valorilor parametrilor in raport cu comportamentul descris in aplication guidline. In aplication guidline se gasesc specificatiile valide ale tuturor parametrilor folositi.
Determinarea diferentelor intre doua seturi de calibrare. Aceste diferente determina care obiecte de test trebuie retestate si care obiecte nu e necesar sa fie retestate.